Teetätin mielenkiinnosta Astista ja Avasta MyDogDNA-geenitestin. Testitulokset ovat ilahduttavat, kummastakaan koirasta ei löytynyt mitään poikkeavaa. Kaikki tulokset ovat normaalit eli eivät kanna mitään testattua sairautta, eivätkä täten myöskään periytä niitä. Testi kattoi 153 eri sairautta.

Astin perimän terveysindeksi on 110 ja Avan 106. Perimän terveysindeksi (Genetic Health Index, GHI) kuvaa koiran perimän terveyttä testattujen perinnöllisten sairauksien sekä mitatun perimän monimuotoisuuden pohjalta. Keskiverto koira saa indeksiksi 100, ja indeksin arvo on sitä suurempi, mitä geneettisesti terveempi koira on.

Perimän monimuotoisuus on Astilla 37,5% ja Avalla 35%. Mannermaisten kanakoirien keskiarvo on 35,5%. Isomunsterien keskiarvoa ei ole laskettu sillä testattuja koiria on himpun verran alle 30 kappaletta.

Turkin väriominaisuudet olivat molemmilla samat lukuun ottamatta värilokus B (TYRP1-geeni): Ruskea, maksa (bc-alleeli). Avalla on yksi kopio bc-alleelista. Astilla ei ole bc-alleelia joka viittaisi ruskeaan väriin.